สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

            

ซุปเปอร์แวร์เมลามีน ผลิตภัณฑ์หรู คู่คุณภาพ

         ซุปเปอร์แวร์ไดเร็กเซลล์ : อีกส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ที่ชาวศรีไทยซุปเปอร์แวร์ภาคภูมิใจ เป็นอย่างยิ่ง นับเวลาได้มากกว่า 40 ปี ที่ผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรานกเพนกวิน เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือตลอดมา

         เริ่มจากแนวคิดอันปราชญ์เปลื่อง ในการนำผลิตภัณฑ์เมลามีนรูปแบบภาชนะประเภทชุดอาหารออกสู่สายตาประชาชน จนถึงประตูบ้านทำให้ผู้ใช้ได้เลือกสรรความทันสมัยมาประดับครัวเรือน ผ่านสมาชิกขายตรง (พิธีกร) ของเรา

        ธุรกิจการตลาด เราเป็นหนึ่งเดียวด้านระบบขายตรงที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องถ้วยชามที่ทำมาจากเมลามีนลวดลายต่างๆ เริ่มจากภาชนะ ช้อน ทัพพี ตะเกียบ จานรองแก้ว ถ้วย จาน ชาม โถข้าว ถาด ปิ่นโต ชุดอาหาร จานโชว์ชนิดต่างๆ เป็นที่นิยมใช้ในกลุ่มประชาชน ทุกชนชั้น บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม สถานที่ราชการ และรวมไปถึงด้านสายการบินต่างๆ ภายใต้มาตรฐานการผลิต ISO 9002

                                             

                                                        คุณกัลยา พุมมา

             ผู้จัดการเขต ฝ่ายการขายตรง (เขตTO) 4401

                 โทร.086-1519510 , 081-7617144

                   Email : suwanna_gift@hotmail

ผลิตภัณฑ์ จาน ชาม เมลามีน

        บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิต จาน ชาม อันดับ 1 ของโลก และมีการส่งออกไปกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

รวมทั้งบริษัทชั้นนำ และสายการบินต่างๆ ก็ใช้สินค้าเมลามีนของบริษัทเช่นเดียวกัน

        จาน ชาม ถ้วยน้ำ แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ชุดอาหารว่าง ชุดกิ๊ฟเซ็ต ฯลฯ เป็นสินค้าเมลามีนที่มีความสวยงาม ทนการแตกร้าว ทนความร้อนสูง

ถูกสุขอนามัย ถ่ายเทความร้อนช้า ไม่ทำปฏิกิริยาต่อสารเคมี มีน้ำหนักเบา ปลอดภัยต่อผู้ใช้  *รับสกรีนโลโก้ ข้อความบนสินค้า*

        สำหรับห้างร้าน บริษัท หน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ฯลฯ ที่ต้องการสินค้าจำนวนมาก ทางเรายินดีทำใบเสนอราคาและมีแคตตาล็อกสินค้าให้เลือก

        บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้ขยายธุรกิจขายตรง สู่ระบบการตลาดแบบเครือข่าย MLM ภายใต้ชื่อ Srithainetwork โดยมุ่งเน้นให้มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคง และสามารถพัฒนาให้สมาชิกประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นตัวอย่างของการตลาดแบบเครือข่าย ของคนไทยที่มีมารตฐานสากล มุ่งสู่ตลาดโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ "ธุรกิจเครือข่ายไทย...สู่ธุรกิจเครือข่ายสากล" โดยมีเป้าหมายยอดขายปีนี้อยู่ที่ 300 ล้านบาท และภายในปี 2557 จะมียอดขายที่ 1,000 ล้านบาทโดยมีกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจอันประกอบด้วย

        การใช้ศักยภาพที่มีอยู่ ของฐริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เป็นแรงสนับสนุน ผลักดันให้ srithaiwork ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งด้านการเงิน การลงทุน ความเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมและแวดวงธุรกิจ รวมถึงทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงภายในองค์กรที่มีอยู่ อันประกอบด้วย บุคลากร เครื่องมือส่งเสริมการทำงาน สถานที่และสาขาที่เพียบพร้อม เป็นต้น 

        และกลยุทธ์ถัดไป คือ การเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก เช่นการสมัครสมาชิก และการสั่งซื้อสินค้าแบบ real time การหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาเสริม เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค การขยายธุรกิจออกสู่ต่างประเทศ โดยบริษัทมีเป้าหมายจะเปิดดำเนินการในประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ภายในปีนี้ รวมถึงประเทศเวียดนามอินโดนีเซีย มาเลเซีย และอินเดีย ในระยะเวลาต่อไป เผื่อให้ srithainetwork เป็นธุรกิจขายตรงสากลอย่างแท้จริง

       บริษัทมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าธุรกิจ srithainetwork จะทำให้คนไทยทุกคนที่ให้โอกาสตนเองเข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอิสระในการเงิน มีเวลาในการพักผ่อน และมีชีวิตที่มั่นคง ซึ่งเป้าหมายของ srithainetwork คือ การเป็นทางเลือก ลำดับแรกของผู้ที่ต้องการทำธุรกิจเครือข่าย

view